Vrijeme: 22°C
Jezik:

Crkva Svetog Mihovila

Starohrvatska crkvica sv. Mihovila najvažniji je spomenik u Makarskom primorju. Sagrađena je krajem XI stoljeća.

Pročeljem gleda prema zapadu. Crkvica je trobrodna romanička građevina i jedna je od rijetkih takvih crkvica u južnoj Hrvatskoj.Na pročelju crkvice je mali zvonik na preslicu građen od istog materijala kao i crkva, što dokazuje da nije kasnije nadograđen. Vrata imaju obične kamene dovratke, a na sredini pročelja je okrugli prozorčić (rozeta). U unutrašnjosti je zapadni dio širi, a istočni uži i završava četverokutnom apsidom. Crkvica ima bačvasti svod, a krov je od kamenih ploča. Oltar je kamena ploča (menza) na stupu, a iznad oltara je polukružna niša. Uz oltar je svetohranište, a na južnom zidu je uski prozor. Uz vrata je peterokutna posuda za blagoslovljenu vodu (škropionica).

Za velikog potresa U Makarskom primorju 1962. godine crkvica je bila dosta stradala, pa ju je Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Split obnovio. Od jeseni 1998. do ljeta 1999. godine Ministarstvo kulture, Državna uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu prihvatio se temeljite obnove i obnovio crkvicu.

Dosada se u toj crkvici redovito slavi Misa na blagdan sv. Mihovila Arkanđela (29.IX.). Zanimljivo je da se u jednom dokumentu iz 1633. godine zapisano da je u Mlecima kupljeno zvono "za župsku crkvu sv. Mihovila u Igranima". Taj podatak svjedoči da je ta crkva u to davno doba bila župska. Crkvica kao prvorazredni spomenik kulture za cijelu Hrvatsku je 1962. godine ubrojen među spomenike pod državnom zaštitom (35/141-62.reg br.3).