Vrijeme: 22°C
Jezik:
Nalazite se na: Business Dokumenti

Dokumenti

www.mint.hr/default.aspx/default.aspx


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA 2015. POZIVNICA - VIII - 2015. ZAPISNIK SA VIII SJEDNICE SKUPŠTINE ODLUKA o usvajanju godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016. godinu PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU Izvješće o provedbi ZPPI 2015 Zapisnik sa izborne skupštine TZMI - 2016. godine Program rada Turističke zajednice mjesta Igrane za 2017. godinu Zapisnik III sjednice skupštine Zapisnik sa 2. redovne sjednice Turističkog vijeća Godišnje financijsko izvješće za 2016 godinu Zapisnik sa II redovne sjednice NO Odluka o imenovanju direktora IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA 16.12.2017. PROGRAM RADA TZMI ZA 2018. Vodič za iznajmljivače - Porezna uprava IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA TZMI 15.03.2018. Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA 24.11.2018. Program rada za 2019. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA TZMI 11.03.2019. Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA 12.12.2019. Program rada za 2020. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA TZMI 05.03.2020. Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu ODLUKA - DONOŠENJE STATUTA TZMI 2020. STATUT TZMI 2020 - GLASNIK 8-20 POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE TZM IGRANE 2020 POSLOVNIK O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZM IGRANE 2020. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TZM IGRANE ZA 2020. Izmjene financijskog plana (rebalans) Tzm Igrane za 2020. GODIŠNJI PROGRAM RADA S FIN. PLANOM TZM IGRANE ZA 2021. ZAKLJUČAK I MIŠLJENJE O PROVEDENOM NADZORU - 22.03.2021. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA S FIN. IZVJEŠTAJEM ZA 2020. IZMJENE I DOPUNE (REBALANS)GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2021. GODIŠNJI PROGRAM RADA S FIN. PLANOM TZM IGRANE ZA 2022. PRAVILNIK O RADU TZMI Pravilnik o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta i unutarnjem ustrojstvu u TZMI ZAKLJUČAK I MIŠLJENJE O PROVEDENOM NADZORU - 31.03.2022. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA S FIN. IZVJEŠTAJEM ZA 2021. Javni natječaj za izbor direktora-direktorice Tzm Igrane 2022 Odluka o imenovanju direktora Tzm Igrane ODLUKA - IZMJENE PRAVILNIKA O DJELOKRUGU, ORGANIZ, USTROJSTVU TZMI 2022. Pravilnik o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta i unutarnjem ustrojstvu u TZMI 2022 IZMJENE I DOPUNE (REBALANS)GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2022. GODIŠNJI PROGRAM RADA S FIN. PLANOM TZM IGRANE ZA 2023. ZAKLJUČAK I MIŠLJENJE O PROVEDENOM NADZORU - 03-2023 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA S FIN. IZVJEŠTAJEM ZA 2022. IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023. GODIŠNJI PROGRAM RADA S FIN. PLANOM TZM IGRANE ZA 2024. ZAKLJUČAK I MIŠLJENJE O PROVEDENOM NADZORU - 2024 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA S FIN. IZVJEŠTAJEM ZA 2023. ODLUKA-IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O DJELOKRUGU, ORGANIZACIJI,SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA I UNUTARNJEM USTROJSTVU U TZM IGRANE 2024. Pravilnik o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta i unutarnjem ustrojstvu u TZMI 2024. Javni natječaj za izbor rukovoditelja TIC-a Tzm Igrane 2024. Odluka o imenovanju rukovoditeljice TIC-a Tzm Igrane