Nalazite se na: Business Obavijesti

Obavijesti

Poziv na Regionalni Forum obiteljskog smještaja

 Poštovani , 


Pozivamo Vas na 1. regionalni forum obiteljskog smještaja koji će biti održan u četvrtak 01.03.2018. u hotelu Meteor s početkom u 17,00 sati .


                             PROGRAM

17,00 Otvaranje - pozdravna riječ

Udruga iznajmljivača Makarska - Predsjednik  Anđelko Kujundžić

TZG Makarska - Direktorica  Hloverka Novak - Srzić

Grad Makarska- Gradonačelnik Jure Brkan

TZ ŽSD - Direktor Joško Stella


17,20 Obiteljski smještaj - jučer, danas, sutra, zakonske promjene, rekategorizacija - Anđelko Kujundžić , Predsjednik udruge

18,00 Razvoj obiteljskog smještaja u Makarskoj - Ivan Mlinarević , Tajnik udruge

18,20 Putničke agencije - TZ - OS - partneri u poslovanju

18,30 Pitanja i odgovor i sudionika

19,00 Zaključci 1. RFOS Makarska

Organizator: Udruga iznajmljivača obiteljskog smještaja Makarska

Suorganizatori : Grad Makarska , TZG Makarska

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

 J A V N I    P O Z I V

  
za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije za 2018. godinu
 
 
1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Splitsko – dalmatinske županije namijenjenih financiranju aktivnosti i projekata koji imaju utjecaj na povećanje broja smještajnih kapaciteta te podizanje kvalitete postojeće turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije kroz:
 
·        Mjeru I. - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, razvoj posebnih oblika turizma kroz sufinanciranje postojećih, registriranih smještajnih objekata u domaćinstvu,
 
·        Mjeru II. - povećanje broja registriranih smještajnih objekata u domaćinstvu, vrsta objekta - Kuća za odmor, na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije.
 
2. Pravo na potporu može ostvariti:
 
·        Mjera I. - Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivač
 
·        Mjera II. - Fizička osoba koja će pružati usluge u domaćinstvu, kategorija smještajnog objekta "Kuća za odmor" - budući privatni iznajmljivač
(u daljnjem tekstu: Korisnik).
 
3. Javni poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave u dnevnom tisku i mrežnoj stranici Županije zaključno s datumom 26.03.2018.
 
4. Prijava na Javni poziv se podnosi isključivo na Prijavnom obrascu 1. koji će biti objavljen na mrežnoj stranici županije u rubrici „Natječaji“ i to putem preporučene pošte na adresu Županije ili predajom na Protokol Splitsko-dalmatinske županije.
 
 
 
Puni naziv i adresa prijavitelja*     
 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO
Prijava na Javni poziv
"PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE NA PODRUČJU SDŽ
(navesti Mjeru za koju se prijavljujete Mjera I. ili Mjera II.)"
Domovinskog rata 2
21 000 SPLIT
 
 
* Ako vanjska omotnica ne sadrži Puni naziv i adresu prijavitelja, prijava će se smatrati nevažećom
 
5. Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr).
 
6. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, Korisnik sredstava daje odobrenje Splitsko-dalmatinskoj županiji da osnovne podatke o Korisniku i o prijavljenom Projektu objavi na službenim mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije, te u drugim izvještajima.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 021/400-011 ili e-poštom: anita.aranza@dalmacija.hr
 

Prijava gostiju 01.05. do 31.10.2018.

 POŠTOVANI OBVEZNICI PRIJAVE GOSTIJU U SUSTAV E-VISITOR,

 
PRIJAVE GOSTIJU, PRIJATELJA I RODBINE JE MOGUĆE IZVRŠITI NA RAČUNALNOM TERMINALU TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE SVAKI RADNI DAN OD 08:00 DO 20:00 SATI.
POTREBNO JE DONIJETI VAŽEĆU ISPRAVU OSOBA KOJE ŽELITE PRIJAVITI, SVOJE OSOBNE PODATKE ZA PRIJAVU U SUSTAV I TAN LISTU.
U SKLADU SA ZAKONSKIM ODREDBAMA DJELATNICI TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE NISU DUŽNI IZVRŠITI PRIJAVE UMJESTO OBVEZNIKA ALI MU MOGU POMOĆI PRILIKOM UNOSA PODATAKA U SUSTAV E-VISITOR.

OBAVIJEST ČLANOVIMA TZMI

 OBAVIJEST

 
Poštovani/e članovi/ce Turističke zajednice mjesta Igrane,
 
U procesu smo redizajna, optimizacije i nadopune službene Internet stranice www.igrane.org.
Molimo sve članove/ce da dostave u turistički ured (osobno ili poštom na adresu: Vrtina 153, 21329 Igrane) ili pošalju na email: tz-igrane@st.t-com .hr podatke , informacije i fotografije (po vlastitom izboru) svojih tvrtki, obrta i apartmana u svrhu online promocije istih.
Online promocija je besplatna za sve članove TZM Igrane.
 
Osobe, tvrtke ili obrti koji imaju nepodmirenih obveza prema Turističkoj zajednici (dug boravišne pristojbe i/ili članarine) neće biti uključeni u online promociju a ako se već promoviraju biti će privremeno isključeni do podmirenja obveza.
 
 
 
Za sva pitanja i/ili nejasnoće možete nazvati na broj +385 99 200 58 11.
 
Turistička zajednica mjesta Igrane
 

Natječaj za direktora

 Temeljem odredbi članka 17. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08), članka 26. točke 6. i članka 45. stavka 2. Statuta Turističke zajednice mjesta Igrane («Glasnik Općine Podgora» broj 3/12), te Odluke Turističkog vijeća od 31.10.2016. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Igrane raspisuje javni

NATJEČAJ za izbor

DIREKTORA/DIREKTORICE TURISTIČKOG UREDA

TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE

 

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članku 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17), te aktima Turističke zajednice mjesta Igrane, kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1.       da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),

2.       da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma;

3.       da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;

4.       da aktivno zna jedan svjetski jezik;

5.       da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

6.       da poznaje rad na osobnom računalu.

7.       da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

 

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana, od dana objave ovog natječaja. Prijave s potrebitom dokumentacijom, dostavljaju se i zaprimaju na adresu: Turistička zajednica mjesta Igrane, Vrtina 153, 21 329 IGRANE, s naznakom: „Natječaj za direktora“.

Uz pisanu prijavu, potrebno je priložiti:

-        dokaz o stručnoj spremi-preslika diplome ili potvrde, odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi:

-        dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis HZMO (ERPS), i potvrda poslodavca, ili drugi odgovarajući dokaz (Ugovor o radu, Rješenje o prijemu, Rješenje o rasporedu, Izvadak iz sudskog registra poslodavca i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova/vrsta i potrebna stručna sprema, i vremensko razdoblje.

-        prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje;

-        potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika;

-        potvrda o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu;

-        dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu;

-        uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;

-        životopis.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u roku od 8 dana, od dana izbora direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Igrane.

Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Igrane zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata, temeljem ovog natječaja te nije odgovorno za štetu uslijed njegovog eventualnog poništenja.

 

TURISTIČKO VIJEĆE

TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE

Igrane, 21. travnja  2017.

Broj: 48/2017.

Izborna Skupština 20.08.2016

Na izbornoj skupštini Turističke zajednice mjesta Igrane održanoj 20. kolovoza ove godine jednoglasno je donesena odluka o potpisivanju sporazuma o suradnji Turističke zajednice mjesta Igrane i zaklade The Travel Foundation.

Osnovni cilj potpisanog sporazuma je razvijanje akcijskog plana za uključivanje mladih u zapošljavanje u turizmu, razvijanje akcijskog plana za jačanje turističke ponude u destinaciji te razvijanje javno privatnog dijaloga sa ključnim dionicima turističkog sektora na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

 

Sastanak dionika u turizmu

Dana 17.8. 2016. u prostorijama Hotela Sensimar Makarska u Igranima u organizaciji zaklade Travel Foundation organiziran je partnerski sastanak dionika u turizmu te je osnovni cilj sastanka bio uskladjivanje i koordinacija aktivnosti u mjestu te mogućnosti i okvir za daljnju suradnju. Sastanku su nazočili svi ključni dionici turizma mjesta Igrane te su dogovorene konkretne sljedeće aktivnosti. Uz vrlo kvalitetnu i konstruktivnu komunikaciju prezentirani su ogledni primjeri dobre suradnje koju je prezentirala magistra turizma gđa Ane Sindik, predstavnik Travel Fundation-a za Hrvatsku.

 

 

Radionica 29.06.2016

 Dana 29.6. Turistička zajednica mjesta Igrane u suradnji sa Travel Foundation organizirala je radionicu "Kako kvalitetno napisati projektne prijave vezano uz kulturnu baštinu i turizam". Sudionici radionice dobili su kvalitetne informacije o svim ključnim elementima projektne prijave i raspoloživim natječajama.    

Radionica 28.06.2016

 Turistička zajednica mjesta Igrane potiče aktivnosti mladih u poduzetništva u turizmu kako bi se obogatila turistička ponuda mjesta te je u suradnji sa Travel Foundation organizirala je 28. lipnja 2016. radionicu za poduzetnike početnike.

EVISITOR

 Poštovani,

 

Hrvatska turistička zajednica od 01. siječnja 2016. godine uvela je jedinstveni nacionalni sustav za prijavu turista eVisitor u koji se moraju unijeti preslike svih rješenja o odobrenju pružanja usluga smještaja.

 

Korištenje sustava eVisitor  je obvezno (i besplatno) za sve iznajmljivače (obveznike prijave/odjave turista), a prijava će biti omogućena samo iznajmljivačima čija su rješenja unijeta u sustav. Korisničko ime, lozinku i TAN listu za spajanje na sustav mogu preuzeti nositelji rješenja uz predočenje osobne iskaznice ili ovlaštenici uz punomoć.

 

Slijedom navedenog molimo Vas žurnu dostavu Rješenja o odobrenju za pružanje usluga smještaja.


EVISITOR TZ 2016