Vrijeme: 4°C
Jezik:
Nalazite se na: Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

TZ Igrane nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište TZ mjesta Igrane koje se nalazi na adresi https://igrane.org/

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Pojedine slike ne sadrže alt atribute i / ili kratki tekstualni opis
  • Opisi pojedinih slika su predugi 
  • Video i audio zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku
  • Dio datoteka (.zip, .pdf, .xls, .doc i slično) nije dostupan u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana
  • Poveznice u nekim slučajeva nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode (umjesto njih sadrže samo izraze više, ovdje)
  • Na stranici se nalaze slike koje sadrže tekst a da nisu logotipi (skenovi)
  • U nekim starijim sadržajima nalaze se nepristupačni elementi (pogrešno korišteni HTML elementi, tablice u tablicama i sl.)

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 8. studenog 2022. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene TZ Igrane. TZ Igrane će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da ako primijete neusklađen sadržaj, a koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste TZ Igrane.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta TZ Igrane korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte info@igrane.org

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.