Vrijeme: 27°C
Jezik:

Župna crkva Gospe od Ružarija

Današnja župska Crkva Gospe od Rozarija sagrađena je 1752. godine. Obnovljena je 1906. godine, a proširena s dvije pokrajne kapele 1939. godine i tako dobila oblik latinskog križa.

Na pročelju su vrata, a na nadvratniku je uklesana godina 1752. Na sredini pročelja je okrugli prozor (rozeta), a uzanj dva veća prozora. Veliki je oltar od mramora, u jednoj je kapeli mramorni oltar Gospe od Rozarija, a u drugoj sv. Ante. U lađi je oltar kamni Presvetoga Srca Isusova iz radionice Ante Franka. S druge strane je u niši kip sv. Ante. Crkva posjeduje srebreno procesionalno raspelo, mletački rad iz XVIII stoljeća i staro drveno raspelo.

Iako se crkvica sv. Mihovila još 1633. godine spominje kao župska, ipak se nezna kako je župa tada djelovala. Današnja župska crkva Gospe od Rožarja sagrađena je 1752. godine.  Prvi župnik kojemu se zna za ime, bio je fra Filip Argović ili Hrgović iz Potravlja (1722.-1778.). Župa je do 1830. godine pripadala Makarskoj biskupiji, a od tada je u sastavu Splitskomakarske nadbiskupije, kojoj i danas pripada. Župnici su uglavnom bili franjevci, a samo kraće razdoblje biskupijski svećenici. Pastoralnu brigu u Igranima vodio je Samostan Sv. Križa u Živogošću, kojemu župa i danas pripada. Kako je samostan osnovan 1614. godine i prvim gvardijanom postao fra Pavao Jakić 1620. godine fratri tog samostana su u to doba pastorizirali nekoliko župa u Hercegovini, odakle su prebjegli pred turskim zulumom, i tri župe u Makarskom primorju (Drašnice, Igrane, Živogošće). Oko 1630. godine u ta tri sela bilo je oko 60 obitelji. Dakle, u Igranima možda oko 20. Stjepan Blašković (1731.-1776.), makarski biskup, vizitirao je 1735. godine svoju biskupiju i vizitaciju vrlo detaljno opisao u svom „Dnevniku“. O Igranima piše slijedeće: Dne, 12. svibnja (1735.) ujutro biskup ode na konju u crkvu sv. Mihovila u župi Igrane. Nakon pregleda dade blagoslov prisutnima, zatim pješice ode do (crkve) Presvetog Spasitelja…. sadašnjeg groblja. Tu dade odrješenje za mrtve i pješice se vrati u crkvu Bl. Djevice Marije. Nakon kataheze i ispovjedanja održao je pod pjevanom Misom snažnu propovijed…. Krizmao oko stotinu osoba. Župu Igrane osnovao je biskup Stjepan Blašković 13.V.1735. godine.

Uz crkvu je od listopada 1923. do veljače 1925. godine podignut vitki kameni zvonik prema nacrtu arh. Nikole Perića, sličan zvoniku sv. Duje u Splitu. Novac za gradnju zvonika darovao je Igranac Dušan Parun.

Zvona su odljevena u ljevaonici Francesco ing. dr. Poli u Vittorio Veneto kraj Trevisa u Italiji, a sat je nabavljen od tvrtke Fratteli Solari, Pesariis, Udine također u Italiji.

Na svakom zvonu je natpis:

1. zvono, 6 kvintala: "IGRANE 1924. + BOGU PRAVDE + MATO DUŠAN PARUN + 1924"
2. zvono, 6 kvintala: "IGRANE 1924. + SVETOM LUKI + KRSNOM IMENU PLEMENA PARUN, POBRICA, PRUGA"
3. zvono, 4 kvintala: "IGRANE 1924. + SVETOM JURJU + KRSNOM IMENU PLEMENA
CVITANOVIĆA"
na drugoj strani: "SVETOM IVANU + KRSNOM IMENU PLEMENA TALIJANČIĆA, MIHALJEVIĆA, JURIČEVIĆA,VISKOVIĆA"
4. zvono: "IGRANE 1924. + KRSTOVDANU + KRSNOM IMENU PLEMENA ŠOŠIĆ,
BOKŠIĆ, RUDELJA, BRAJKOVIĆ, MIOČEVIĆ"