Stu10

OBAVIJEST PRUŽATELJIMA USLUGA SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU NA PODRUČJU TZM IGRANE

Kao što je mnogima već poznato, od početka 2020. godine na snazi su novi zakoni o turističkoj pristojbi i članarinama TZ (NN 2019-52).

 Sukladno odredbama Zakona o turističkoj pristojbi, pravilniku o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe donesenom od strane resornoga ministra i odluci županijske skupštine, propisana visina turističke pristojbe u domaćinstvima na području mjesta Igrane od početka ove godine iznosi 350,00 kn po ležaju, bez obzira radi li se o osnovnoj ili pomoćnoj postelji.

Prema tumačenju nadležnoga ministarstva turistička pristojba plaća se samo na postelje navedene u izreci rješenja o odobrenju za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu, a o broju postelja navedenih u izreci rješenja ovisi i broj osoba kojima se može odjednom pružati usluga smještaja u određenoj smještajnoj jedinici. 

S obzirom na to da su u gotovo svim rješenjima o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu izdanim od 1. rujna 2007. godine pomoćne postelje navođene u obrazloženju, a ne u izreci rješenja, radi nastavka pružanja usluga na ovim posteljama u skladu sa zakonom i tumačenjima, od nadležnoga ureda (Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo, Kralja Tomislava 1, 21300 Makarska) potrebno je na vrijeme (čim prije) zatražiti nova rješenja.

Ukoliko se radi o rješenjima o odobrenju za pružanje usluga smještaja u smještajnim jedinicama kod kojih od dana izdavanja postojećega rješenja nije došlo do promjena vlasništva, vrste, kategorije i uporabljivosti, nova rješenja izdavat će se po skraćenom, odnosno neposrednom postupku.

Smještajni objekti čija su rješenja zatražena prije 1. rujna 2007. godine i koji podliježu propisima za rekategorizaciju objekata, ako njihovi vlasnici i dalje žele koristiti odgovarajuće zvjezdice, ne mogu se rekategorizirati po skraćenom postupku.

Rokovi za rekategorizaciju:

-        dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su  rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000. (do 17. studenoga 2020.)

-    tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su  rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.  (do 17. studenoga 2021.)

-       četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su  rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004. a do 1. rujna 2007. (do 17. studenoga 2022.)

Sukladno novom zakonu o članarinama TZ, od ove godine se i članarina TZ plaća u paušalnom iznosu po postelji, a u rokovima kao i za turističku pristojbu u domaćinstvima.

Paušalni godišnji iznos članarine TZ po osnovnoj postelji u domaćinstvu na području mjesta Igrane iznosi 45,00 kn, a 22,50 kn po pomoćnoj postelji.